קבלני שיפוצים

  • כתב כמויות – מסמך המפרט את השיפוץ הנדרש ברמה פרטנית ביותר שמאפשרת לקבלן השיפוצים לתמחר את השיפוץ ולכן, ככל שכתב הכמויות יהיה מפורט יותר, כך לא יהיו הפתעות במחיר במהלך העבודה.
  • את כתב הכמויות יש לכתוב רק לאחר תכנון ועיצוב כל תוכניות הבית כדי שההצעה תהיה מדויקת ככל הניתן.
  • במהלך העבודה/השיפוץ תמיד מתגלים "מוקשים": צנרת פגומה שיש להחליף, קיר בטון שהחציבה בו קשה, עובי של קיר וכד'. "מוקשים" אלו לא נלקחו בחשבון ועל זה יש להוסיף בכסף – תהיו הוגנים! במהלך תכנון ההוצאות כדאי להוסיף לסכום הכללי עוד 20%-30% למקרים כאלו.
  • קבלו לפחות 3 הצעות מחיר מקבלני משנה שונים.
  • בדקו המלצות מבעלי דירות הדומות לשלכם.
  • היו ריאלים – בעלי המלאכה שמשפצים לכם הינם בשר ודם, ולכן אין עבודה מושלמת… קשה להגיע לדיוק של 100%.
  • מילה טובה, מילה חמה, חיזוקים, נותנים מוטיבציה להשקיע בעבודה. אל תתקמצנו בהם.